Bezpieczeństwo i ochrona

Znaki BHP – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa

Więcej szczegółów o znakach BHP

W Polsce obowiązują wyjątkowo precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że prawdopodobieństwo najróżniejszych zagrożeń staje się marginalne. Na chwilę obecną kodeks BHP zwraca uwagę na wymóg odpowiedniego oznaczania budynków. Tak więc dbałość o prawidłowy montaż znaków BHP jest aktualnie niezwykle ważna. Kiedy wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – gdzie można je zobaczyć?

Dzisiaj znaki BHP umieszcza się na najróżniejszych budynkach. Chodzi między innymi o hale produkcyjne, biurowce, jak również szkoły czy urzędy, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy dotyczące zasad postępowania w przypadku pożaru czy innego rodzaju niebezpieczeństwa. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zalicza się też instrukcje , które mówią o zasadach postępowania z odpadami , które mają charakter medyczny, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z naprawdę często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą trzeba przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma odpowiednie opisanie trasy do ewakuacji. To ona jest stosowana w sytuacji, gdy w budynku pojawi się jakieś zagrożenie, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na przeróżnych urządzeniach, które awaria wykluczyła z użytkowania – dotyczy to przykładowo wind. Znaki BHP szeroko użytkowane są również w przemyśle. Stosuje sięwówczas szereg znaków ostrzegawczych , ale też znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wykonuje?

Wykorzystywane dzisiaj znaki BHP są zawsze wykonywane z materiału trwałego, który doskonale znosi niesprzyjające warunki atmosferyczne. Na ogół jest to doskonałego gatunku PCV. Dzięki temu znaki BHP mogą być wykorzystywane nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie utracą one swojego doskonałego wyglądu i – co niezwykle ważne – nadal pozostaną czytelne. W wielu przypadkach powlekane są też warstwą fluorescencyjną, dzięki której są one zauważalne nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Dane kontaktowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]