Branża prawnicza

Adwokat w Krakowie – sprawy z zakresu prawa imigracyjnego

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno firm, jak i osób fizycznych. W skład zespołu naszej Kancelarii wchodzą adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację oraz podział majątku po rozwodzie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, podniesienie bądź obniżenie kwoty alimentów,
prawie karnym i karnym gospodarczym – reprezentacja oraz obrona pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, odpowiedzialności karno-skarbowej, błędów w sztuce lekarskiej, spowodowania wypadków i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, a także wykroczeń,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami polubownymi i powszechnymi, sporządzanie i analiza umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów sportowych, wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Znaczącą część stanowi prowadzenie spraw związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno przedsiębiorstwa zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w nawigowaniu po zawiłych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria prowadzi sprawy związane między innymi z:
1. reprezentacją w postępowaniach o udzielenie czy też o przedłużenie zezwolenia na pracę na terenie Polski,
2. reprezentacją w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych czy też zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, czyli np. postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku czy też zastosowanie wobec niego aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje także doradztwo prawne w postępowaniach z zakresu potwierdzenia posiadania, przywrócenia oraz nadania polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela Polski. Z kolei właścicielom polskich przedsiębiorstw chcącym zatrudnić obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą kompleksowym doradztwem w tym obszarze.

Dane kontaktowe:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08