Branża prawnicza

Kancelaria prawna w Rzeszowie

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia pełną obsługę prawną firm, w tym również start-upów, doradza w zakresie inwestycji kapitałowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy również wszechstronną obsługę klientów indywidualnych – doradza w zakresie każdej dziedziny prawa, jest przedstawicielem Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, a także pomaga w otrzymaniu odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki pieniężne, zwłaszcza z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
Kancelaria TMH zatrudnia doświadczonych prawników. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo cywilne,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.