Branża prawnicza

Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, udziale w negocjacjach i mediacjach, reprezentacji przed sądami, a także przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz zmniejszenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne firm

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się też na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim kompleksowy charakter. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy nawet podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, w związku z tym koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszystkie negatywne konsekwencje prawne.