Branża prawnicza

Odszkodowania za błędy lekarskie – rola kancelarii radców prawnych

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. posiada wyjątkowo rozbudowany dział dochodzenia odszkodowań. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za wypadki komunikacyjne, za nieudane wakacje czy zagubiony bagaż lub za szkodę wynikłą z czynów niedozwolonych, takich jak błędy medyczne i pobicie. Przykłady tego rodzaju zdarzeń można nieprzerwanie mnożyć, ale istotne jest to, że każdorazowo w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy przygotowani do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki komunikacyjne

W naszej codziennej pracy podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w przypadkach różnego rodzaju. Mamy doświadczenie w odszkodowaniach powstałych w wyniku wypadków zarówno drogowych, jak i innych, jak np. upadek na uszkodzonej nawierzchni. Często podejmujemy także sprawy wynikłe ze strat zaistniałych w trakcie wyjazdów wakacyjnych, spowodowanych m.in. rozbieżnościami w wykupionej ofercie a faktycznymi warunkami panującymi w hotelu lub kiedy bezpodstawnie nie wpuszczono nas do samolotu. Zgłaszają się do nas także osoby poszkodowane na skutek błędów medycznych, takich jak leczenie przez stomatologa wbrew zasadom sztuki lekarskiej, powikłania przy operacji lub porodzie czy przepisanie nieodpowiednich leków.

Rola kancelarii radców prawnych w sprawach o odszkodowanie

Podczas prowadzenia postępowań odszkodowawczych zmagamy się z traumatycznymi doświadczeniami naszych Klientów, takimi jak wypadek komunikacyjny, w skutek którego bliska im osoba poniosła śmierć, kalectwo spowodowane przez nieudolnego lekarza czy pobicie. Zawsze wiąże się to także z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas poszkodowani Klienci. Naszą rolą w takim przypadku jest ocena stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie kalkulacja jakiego odszkodowania może dociekać poszkodowany. Brak jest w tej kwestii jednoznacznych wytycznych, jednak nasze doświadczenie umożliwia nam na podanie Klientom informacji, która ułatwia im decyzję co do dalszego rozwoju sprawy.