Branża prawnicza

Porady prawne – alimenty, rozwody, spadki

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jako zespół prawników – aplikantów radcowskich i radców prawnych – oferuje Klientom kompleksową pomoc prawną z rozmaitych dziedzin prawa, specjalizując się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i prawie pracy. Oferujemy usługi prawne zarówno pozaprocesowe, jak i procesowe, dla osób fizycznych i podmiotów prawa handlowego. Świadcząc porady prawne korzystamy z szerokiego doświadczenia uzyskanego przez wiele lat wykonywania praktyki zawodowej.

Doradztwo prawne dla klientów indywidualnych

Osoby prywatne pojawiają się u naszych prawników z zadaniami prawnymi związanymi z kontaktami, rozwodami i alimentami. Współdziałanie w tego typu sprawach polega w dużej mierze na poznaniu sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc prawną oraz dostosowanie do jej potrzeb adekwatnego rozwiązania prawnego. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu i przygotowujemy go do sporów sądowych, jednakże w zależności od stanu faktycznego proponujemy również pozasądowe rozwiązania mediacyjne czy ugodowe, które wpłyną na szybsze rozwiązanie postępowania oraz zmniejszą koszty obsługi prawnej. Osoby fizyczne zgłaszają się do nas po poradę prawną też w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Nasza kancelaria pomaga w tworzeniu projektów testamentów zgodnie z wolą Klienta, jak również oferuje porady prawne w już toczących się postępowaniach spadkowych.

Porady prawne dla podmiotów gospodarczych

Ponadto, nasi prawnicy zajmują się pomocą prawną dla firm i spółek. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wobec tego oferujemy kompleksowy charakter obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W obrębie współpracy prowadzimy doradztwo dla obieranych przez nich działań, świadczymy pomoc prawną z zakresu praw pracowniczych, prawa podatkowego, prawa administracyjnego czy prawa handlowego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, będącego rezultatem współpracy z różnorodnymi podmiotami, staramy się do wszystkich Klientów podchodzić indywidualnie, wyszukując odpowiednie rozstrzygnięcia prawne, także w wyjątkowych sprawach.