kontenery stalowe, pojemnik na śmieci metalowy
Budownictwo Zakupy

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Część śmieci nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z magazynowaniem oraz transportem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na materiały sypkie lub gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]