Budownictwo Usługi

To projekty budowlane muszą zawierać

Jeżeli potrzebujesz szczegółowych wiadomości dotyczących wykonania projektów budowlanych Kraków, skieruj się na http://bit.ly/2wVJ3R9

Trudno wyobrazić sobie istotniejszą inwestycję niż budowa domu. Warto przy tym zdać sobie sprawę, iż nie jest to proste wyzwanie, a szczególne trudności związane są z załatwieniem wszelkich urzędowych formalności. Najpierw należy postarać się o pozwolenie na budowę – zostanie ono wydane, kiedy przedstawimy projekt budowlany. Dokument powinien być stworzony przez architekta, a jego treść regulują odpowiednie przepisy. Co więc musi zawierać? Zachęcamy do lektury krótkiego tekstu.

Co powinno być zawarte w projektach budowlanych?

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego będzie plan zagospodarowania działki. Plan musi być opracowany na odpowiedniej mapie podpisanej przez geodetę i zawierać układ starszych i wznoszonych obiektów , a także sieci elektrycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania powinny znaleźć się także dane o punkcie przechowywania odpadów, rozmieszczeniu roślin czy płocie. Projekty budowlane powinny też posiadać projekty wznoszonych obiektów i nierzadko również oświadczenia firm dostarczających media. W niektórych sytuacjach konieczne będzie także załączenie rezultatów testów podłoża.

Projekty budowlane – dlaczego tak istotne?

Jak wcześniej napisaliśmy, projekty budowlane będą potrzebne do tego, by uzyskać pozwolenie na budowę. Nie zapominajmy, iż nasza budowa powinna odbywać się w myśl strategii określonej w owym dokumencie, a wszelkie niedopatrzenia mogą być przyczyną jej nieodebrania.

Dane kontaktowe:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]