Energia

Dekarbonizacja przemysłu to niższe koszty produkcji i korzyść dla środowiska

Szukasz informacji o kogeneracji? Dobrze trafiłeś!

Na skutek rozkwitu przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie popytu na energię konieczną do zasilania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż przedsiębiorstwa poszukują pionierskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych

Działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej firm produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze wykorzystywanie źródeł energii, głównie przez minimalizację wykorzystania surowców kopalnych czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, bądź trigeneracja, gdzie prócz ciepła i energii w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwane jest także zimno.

W wielu obszarach przemysłu realne jest także korzystanie z ”energii odpadowej”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana podczas procesów produkcyjnych i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej wykorzystanie przynosi po jakimś czasie poważne oszczędności, a także przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozwoju gospodarki w przyszłych dekadach

W czasach ogólnego zrozumienia negatywnego wpływu działań ludzkości na ekosystem, a także wiedzy, że gaz i ropa za kilka dekad się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Skierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to optymalna droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Naturalnie, zastosowanie takich środków pochłania duże koszty, jednakże w finalnym rozrachunku zysk jaki one przynoszą, zupełnie je rekompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem kosztów zakupu energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Natomiast minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10