Bezpieczeństwo i ochrona Szkolnictwo

Zapisz się na szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Do tego kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla przyszłych administratorów

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Podczas kursu słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentów.