Usługi z zakresu finansów

ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Skieruj się tutaj jeżeli jesteś zainteresowany metodę kasową.

Właściciele firm zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie zważa na to czy należność od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane towary lub wykonane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet znakomicie działająca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w terminie i w rezultacie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej należności. Z uwagi na sprecyzowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, jednakże muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Gdy więc sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne sygnowanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi odradzają biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia codziennego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy stu i więcej fakturach kontrola wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]