Usługi z zakresu finansów

Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Tutaj odnajdziesz szczegółowe informacje w temacie automatycznej windykacji należności.

Może być dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się wobec dłużnika stosowne czynności dopuszczone w aktualnych przepisach prawa. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta strategia windykacji pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc generuje identyczną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie zdecydowanie rośnie. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – informacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może ustawić własne harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, określając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeżeli wypunktowane wyżej kroki nie przyniosą pożądanego skutku, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa również przyczyną znacznej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]