Usługi z zakresu finansów

Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Sprawdź https://flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie czy stosować jako jeden z etapów działań upominawczych?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy budowanych często przez szmat czasu dobrych relacji partnerskich. Wszak zwłoka w przelaniu należności może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością bądź prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]