Usługi z zakresu finansów

Znaczenie faktury proforma

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ znajdziesz więcej informacji o tym, jak wygląda faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją firmę, ale też i gros osób dokonujących zakupów przez internet, mieli choć raz kontakt z fakturą proforma. Nie każdy jednak wie, czym faktycznie jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy faktura proforma jest zobowiązująca?

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, wobec tego raz za razem spotykamy się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Warto jednak zatrzymać ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą zapowiedzi konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu kupna artykułów ani zrealizowania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o VAT nie powoduje następstw w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, dlatego że tyczy się usługi bądź sprzedaży, która jeszcze nie jest sfinalizowana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie można wydać faktury proforma?

Faktura proforma wygląda i zawiera analogiczne elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • miejsce i datę,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę towarów czy też usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie terminu dostarczenia towaru bądź wykonania usługi.

Taką fakturę wystawca musi oznaczyć zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Powinno się też pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, kiedy klient przeleje już przedpłatę bądź wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.