badania psychotechniczne Bielsko Biała, badania psychologiczne kierowców Bielsko, badania kierowców Bielsko Biała
Usługi

Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju testom. Są one niezbędne w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Można stwierdzić zatem, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, ponieważ kontrolowane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, ale jeżeli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą poddawać się badaniom corocznie.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]