Usługi

Co mają na celu psychologiczne badania operatorów maszyn?

Zamów badania operatorów Bielsko na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje badania te znajdują też zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma dokładność i szczerość udzielanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w wypadku osób zamierzających wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie potrafiła w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, koncentracji uwagi i widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]