Usługi

Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne też dla przedsiębiorców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego naprawdę nie jest w stanie pracować albo czy informacje przedłożone przez niego w zgłoszeniu o pracę są prawdziwe. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Detektyw – praca tylko z licencją

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. By legalnie działać w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednią licencję, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby przystępujące do testu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów należących UE, minimum średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Warunkiem jest również bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy szukać pomocy detektywów?

Większość zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi gdy mamy podejrzenie, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam także ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.