Usługi

Kiedy wykonuje się badania wysokościowe

Więcej informacji o badaniach wysokościowych Kęty na www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/.

Osoby pracujące na wysokości wykonują swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia. Żeby zminimalizować występowanie groźnych sytuacji, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się szczegółowym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów wiążących się z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – do pracy wykonywanej co najmniej 1 metr nad ziemią

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się co najmniej jeden metr nad poziomem ziemi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na stropach, pomostach, słupach itd. Specjalistyczne badania sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych przeciwwskazań mogących niekorzystnie oddziaływać na jakość pracy. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z trzech etapów – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Celem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta epilepsji, krótkowzroczności lub problemów z błędnikiem. Oprócz tego należy także poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – termin ważności

Badania wysokościowe należy wykonywać co 2-3 lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je częściej – co roku. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest konieczność noszenia okularów, zez, a także schorzenia narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Warto wspomnieć, że noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że praca wykonywana jest w ekstremalnych warunkach (kurz, pył). To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy ciężkich maszyn drogowych, żurawi wieżowych czy osoby obsługujące pulpity sterownicze.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]