Usługi

Usługi

Kiedy wykonuje się badania wysokościowe

Osoby pracujące na wysokości wykonują swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia. Żeby zminimalizować występowanie groźnych sytuacji, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność…