Usługi

Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Znajdź tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na miarę swoich potrzeb!

Ubiegłe lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia bądź nauki w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi bądź Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]