Usługi

Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków. Uzyskaj więcej informacji.

Wraz z otwarciem się Polski na biznes z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń przygotowują multum zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że w internecie bez trudu można wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest często niezbędne, np. gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Od czego więc zależy cena przekładu?

Okoliczności determinujące ostateczny koszt przekładu

Końcową cenę tłumaczenia dokumentu kształtują następujące elementy:
1. Język, z którego bądź na który planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) albo romańskich (włoski, hiszpański) będzie z pewnością tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (m.in. białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańszy niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac akademickich, umów handlowych czy opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu karygodnych błędów.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować portfel na większy wydatek.

Przekład poświadczony a zwykły

Trzeba dodać, iż przekład różnego typu dokumentów jak paszport czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii lub odpisu, a także przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie potrzeby realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]