Zakupy

Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Liderami sprzedaży centrali telefonicznych na rynku są Panasonic, Slican i Platan, które mają duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – jaka jest ich rola?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć pracę instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centrala telefoniczna umożliwia przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na połączenia komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na rozmowy zewnętrzne. Posiada również możliwość zbierania danych, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.